K. nanavati & Gandhi associates
Advocates, Solicitor & Notary

Associates

Sanjeev Thaker Saket Gandhi

Saket Gandhi
Mitesh Patel
Richa Mehta

Richa Mehta
Gaurav Dave
Sanjana Parikh

Sanjana Parikh
Krunal Patel

Krunal Patel

...